Logotyp

Fordonsvågar

Vågar till nästan alla typer av lastbilar

Sedan början av 1990-talet har vi levererat ett stort antal vågsystem till lastbilar. Vi har ett intimt samarbete med världsledande lastcellstillverkare och ledande påbyggare. De flesta system är levererade till tank- och bulkbilar.

Våg i tank- och bulkbilar
Lastceller integreras i fordonsramen och väger lasten med hög noggrannhet

Våg i frontlastande sopbilar
Vi mäter påkänningen i lastarmarna och får ett mycket exakt vågresultat. Installeras under en arbetsdag.

Våg i sid- och baklastande sopbilar
Innehållet i soptunnorna vägs genom att mäta hydraultrycket i lyftcylindrarna eller med hjälp av lastceller. Kröningsbart.

Våg i lastväxlare - två olika modeller
En integreras i lastväxlarens ram. Containern lyfts från ramen för att vägas. Alternativt monteras lastceller på lastbilens ram. Lastväxlaren står vanligtvis på 8 st. lastceller. Lasten vägs med hög noggrannhet.

Våg i liftdumper
Containern vägs genom att mäta hydraultrycket i lyftcylindrarna eller med lastceller i kedjeinfästningarna.

Optimala lass - våg/överlastskydd
Lasta rätt, absolut inte för lite och inte överlast. Kan monteras på fordon med luftfjädring och/eller mekanisk fjädring. Vågen sköter sig självt, inga ingrepp ifrån föraren behövs. Lufttrycksgivare mäter trycket på aktuella axlar eller axelgrupper. Lutningsgivare mäter nedböjning på fjädrar eller axlar.

AJAC Fordonsvågar
Vågar till nästan alla typer av lastbilar.

Produkter
Hämta broschyrblad - AJAC Fordonsvågar
Hämta broschyrblad - AJAC Axelvåg
Hämta broschyrblad - Frontlastare
Hämta broschyrblad - Liftdumper
Hämta broschyrblad - Lastväxlare (i ram)
Hämta broschyrblad - Lastväxlare (på ram)
Hämta bilder - Lastväxlarinstallation
Hämta instruktion - Nollkalibrering av Rinstrum R420
Hämta instruktion - Spankalibrering av Rinstrum R420
Hämta instruktion - Kalibrering av R400 (film)