Logotyp

Axelvåg

Optimala lass utan överlast

Våra överlastskydd hjälper Er att lasta optimalt utan överlast. Visar kontinuerligt totalvikt och aktuella vikter på axlar och axelgrupper. Kan monteras på alla fjädringstyper och kombinationer. Hittills är mer än 30.000 system sålda.

VanWeigh är framtagen för lätta lastbilar.
Hämta produktblad VanWeigh på svenska
Hämta broschyrblad VanWeigh på engelska

För tyngre fordon och fordonskombinationer väljer Ni AJAC AXELVÅG.
Hämta broschyrblad

Produkter