Logotyp

Axelvåg

Optimala lass utan överlast

Våra överlastskydd hjälper Er att lasta optimalt utan överlast. Visar kontinuerligt totalvikt och aktuella vikter på axlar och axelgrupper. Kan monteras på alla fjädringstyper och kombinationer. Hittills är mer än 30.000 system sålda.

Hämta broschyrblad Optimala lass AJAC Axelvåg
Hämta instruktion för AJAC Axelvåg 1160
Hämta dokument Tips vid kalibrering av AJAC Axelvåg 1160Produkter